Bir Müslümanın Günlük Programında Olması Gereken 9 Şey

Küçük dokunuşlarla hayatına anlam katmaya hazır mısın? ?

1) 5 Vakit Namaz
Bu tamam başka neler var diyorsan hemen ikinci maddeye geç ama bazı problemler varsa diyeceklerimiz hala bitmedi 😉

İnsan doğar, yaşar ve ölür diğer tüm canlılar gibi. Hayat denilen bu uzun ve yorucu yolun en sonunda ölüm gibi bir gerçek var.

İlk duyduğumuzda korkutan bu hakikat ise; dünyanın tüm dertlerinden tamamen sıyrılıp (İş, okul, fatura, kira, sınav, 7’de uyanmak, evde kalmak, işsiz kalmak :)) gibi ve dahası) hepsinin sona erdiği, tertemiz ve sonsuz bir hayata sayfa açmaktır.

Dedim ki madem ölüm var ve buna çare yok hep beraber (sen dahil :D) öleceğiz. ?

Yani kabir var, herkes ister istemez oraya girecek. O hâlde kısa ve geçici hem de elemli lezzetlerin bulunduğu şu kısa 50-60 yıllık dünya hayatı, sonsuz ahiret hayatının yanında hiç hükmündedir. Kalan 30-40 yılımızı sonsuz hayatımıza çalışarak geçirmeliyiz.

Bunun için de sana bir teklifle geldik. “Haftalık Namaz Takip Projesi”

Eğer “Namaz kılamıyorum.” diyorsan işte bu proje tam sana göre. Seni haftalık namaz takip projesine dahil edeceğiz, tek yapman gereken “@5te5namaz” Instagram hesabından bize mesaj atmak. Sakın geç kalma, erken gel. :)) Hemen mesaj at, sadece bir kez dene. ?

namaz kılmak


2)  Kur’an-ı Kerim Okumak
Rabbimizin bütün insanlığa hitabeden bir kelâmı olan Kur’an, Arapça olarak indirilmiştir. Buna Kur’an’da şu ayetle işaret edilir. “İşte böylece biz onu Arapça bir Kuran olarak indirdik…” (Taha suresi, 113. ayet.) Kur’an’da olan mucizevî tatlılık, güzellik, etkileyicilik ve çok yüksek edebî zevk ancak onu dikkatle okumakla anlaşılabilir. Onu okuyan kimse doğrudan doğruya Allah’ın sözünü dinlemiş ve Allah ile muhatap olmuş demektir. Bu çok şerefli muhataplığı kazanabilmek için Kur’an okumayı öğrenmek gerekir. Sevgili Peygamberimiz (sav), “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (Buhari, Fedailu’l-Kur’ân, 21) buyurarak Kur’an öğrenmenin büyük faziletine işaret etmiştir.

kuran okumak


3)  Oruç Tutmak
Oruç Ramazan’ da tutulur mu diyorsun? Dini boyutunun yanında sağlığımıza sekiz faydasını daha önce ele almıştık mesela

https://latuka.com/oruc-tutmanin-sagligimiza-8-faydasi/

Örneğin orucu hayatımıza dahil edebileceğimiz dört yöntem var:

* Aşûrâ orucu,

*Zilhicce’nin ilk on gününün oru­cu,

*Eyyam-ı Biyz orucu (Kameri ayların 13, 14, 15. günlerinde tutulan oruç)

*Pazartesi-Perşembe orucu,

Hz. Hafsa (ra) diyor ki:
Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: şûrâ orucu, Zilhicce’nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek’at namaz…” (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)

Üsame b. Zeyd (r.a.) şöyle rivayet etmektedir:
Ben Peygamber Efendimizin, pazartesi-perşembe günleri oruç tuttuğunu görünce, O’na bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdiler:

Ameller, Cenab-ı Hakk’a pazartesi-perşembe günleri arz olunurlar. Ben istedim ki Cenab-ı Allah’a amelim arz olunurken oruçlu olayım.“( Tirmizi, Savm, 44; Nesai, Sıyam, 70)

oruç tutmak


4) Tefsir Okumak
Evet Tefsir olmadan Kuran tamamen anlaşılmaz.

İbn Mesud’a göre “Ayrıca bu Kitab’ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik” (Nahl, 16/89) mealindeki ayette ifade edilen “her şeyin beyanı/açıklaması” ifadesi, dini ve dünyevi her türlü ilmin Kuran’da var olduğu anlamına gelir. (İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)
Buna göre insanların din ve dünya ile ilgili ihtiyaç duyduğu her ilim, her şeyin açıklaması vardır. (İbn Kesir, a.y)

– Ancak her şeyin açıklanması, her şeyin açık-seçik olarak herkes tarafından bilinecek türden olması anlamına gelmez. İnsanların faydasına olan her ilim Kuran’da açıklanmıştır. Ancak bir kısmı, açık-seçik olarak, bir kısmı da remiz ve işaretler nevinden yer almıştır. Hadislerin beyan ettiği, sahabelerin anladığı, İslam ümmetinin kavradığı bütün ilimlerin kaynağı Kuran’dır. (krş. İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

Ve bu açık-seçik olarak bilinmeyen bilgiler için ise tefsirlere ihtiyaç vardır.

Okumak istiyorum ama… diyorsan http://blog.sozlerkosku.com/sozler-kosku-kopgit-programi/ yazısını okumak fayda sağlayacaktır.

tefsir okumak


5) Siyer Okumak
“Siyer”, Arapça “sîre” sözcüğünün çoğulu olup Peygamber (s.a.s)’in hayatını (hal tercümesini) anlatmak için kullanılır. Zaman içinde: Soy dizini, doğumu, çocukluğu, gençlik yılları, peygamberliği, Mekke ve Medine’de meydana gelen olaylar ve gerçekleşen savaşları da içine alacak şekilde, doğumundan ölümüne kadar Hz. Peygamber (s.a.s)’in hayatından sözeden kitaplara “Siyer-i Nebî“, “es-Siretü’n-Nebeviyye” veya kısaca “Siyer” adı verilmiştir.

Siyer-i Nebi, daha iyi bir kul olmak, Kur’ân-ı Kerim’i anlamak, Rabbini tanımak, iman esaslarını kavramak, İslâm’ın uygulamalarını tam olarak yerine getirmek ve toplumsal yapıların en iyisini modellemek için mutlaka öğrenilmelidir. Bunun için de Siyer okumak gerekir. Çünkü kim olursak olalım ne işle meşgul bulunursak bulunalım, bizler için Resûlullah’ın hayatında hidayet, hayatımızın sıkıntılarını gideren ve umutsuzluklarımızı umuda dönüştüren, karanlıkları aydınlatan bir rahmet vardır. Böylece işlerimiz düzelir; sıkıntılarımız sona erer.

siyer-i nebi okumak


6) Hadis Okumak
Unutmayalım ki, doğru bir yolda yürümek istediğimiz sürece Peygamber Efendimiz, bizim aramızdadır. Ve tek rehberimizdir. Bu rehber bize daima bir yol göstericidir ve hadisler ışığında ahirete giden bu dünya yolunda ilerlemek çok daha kolay olacaktır.

İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Benden bir şey işitip onu (artırıp eksiltmeden) işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (Kıyamet günü) Allah yüzünü ağartsın ve güldürsün Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri vardır ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar ” (Tirmizî, İlim 7)

hadis okumak


7) Sahabelerin Hayatlarını Okumak
Sahabe-i Kirâm Efendilerimiz, Resul-i Ekrem Efendimize (asm.) hakkıyla vâris ve vekil oldular. Sağa ve sola meyletmeden sadece ve sadece doğru yol üzerinde yürüdüler, Allah’a ulaştıran yollarda her biri birer önder, birer rehber oldular. Hangisinin ardından gidilse doğru yola, saâdet ve selâmete çıkılmış olur. Zira, Cenâb-ı Hak onlara, insanları hidayete çeken birer hassa, birer çekicilik vermiştir. Onlar Cenâb-ı Hakk’ın ruhlar meclisinde sevip, Peygamberimiz etrafında bir hâle teşekkül ettirdiği, seçkin, gayretli ve yüksek seciyeli insanlardır. Bu varislerin hayatlarını okumak elbette çok önemlidir.

sahabe hayatı okumak


8) Sünnetleri Bilmek
Bir memur için vazife yapmak şarttır, görevsiz maaş olamaz. Memuriyet devam edemez.

Aynen bunun gibi insan da İlâhî bir memurdur, pekçok vazifesi vardır, bunları yapmak mecburiyetindedir. Bu yolda bir rehbere muhtaçtır. O da ebedî rehberimiz Hz. Muhammed’dir (sav).

Allah’a itaat yollan içinde en makbul, en müstakim, en kısa ve en selâmetli ve nurlu yol, Habibullah’ın gösterdiği ve takip ettiği îman ve Kur’ân yoludur. Bu yol Allah’a gider. Bu yol cennete, ebedî saadete gider. Bu yolun yemini îmandır. Bu yolun yolcuları bütün mü’minlerdir. Nizamnamesi, sünnet-i Ahmediyye’dir.

Sünnet-i Seniyye bizim yegâne hayat programımızdır. Daima genç ve değişmez prensiplerimizdir. Bu tarîk-i Muhammedi’nin anayasası, kanûn-u esâsîsi şeriatın emirleri ve yasaklandır.

Ümmet-i Muhammed’i selâmete götürecek en büyük cadde budur. Enbiyalann, evliyalann, şehitlerin, gazilerin yolu, Aşere-i Mübeşşere’nin, Ashâb-ı Kirâm’ın, tabiîn ve tebe-i tabiînin yolu îman ve Kur’ân yoludur.

sünnetleri bilmek


9) İslam Tarihi- Peygemberler Tarihi Okumak
Tarih değil, hatalar tekerrür eder. (II. Abdülhamid)
İnsanlar geçmişten çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verir.

İlk emri OKU! olan bir dinin temeli okumak üzerine kuruludur: Kainatı okumak, Kur’an Okumak, Tefsir Okumak… okumak … okumak … okumak….

İslam dini teorik bilgilerin bulunduğu bir din gibi görünmüş olsada biraz da aksiyon dinidir. Okumak, okuduğunu anlamak, anladığını yaşamak, yaşadığını yaşatmak…. Bilgi paylaşınca anlam kazanır 😉

Ve mum gibi eriyip biten bu ömür sermayemizde, ışığımızdan vermekle bişey kaybetmeyiz…

tarihi savaş okumak


 

Hiç yorum yok :(

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Open List
Open List
Ranked List
Ranked List
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format