LATUKA KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

 1. latuka.com, üyelerine e-günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’a üye olarak veya latuka.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, latuka.com tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi hâlde, tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

 

 1. Kullanıcı’nın latuka.com’a içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “içerik ekle” butonunu tıklamak suretiyle; e-posta adresi, Kullanıcı adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı ile giriş yaparak latuka.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.

 

 1. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir Kullanıcı adı oluşturulamaz.

 

 1. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, Latuka’nın Facebook profilinde yer alan ve Facebook tarafından üye olunurken Kullanıcı’ya iletilen bilgilere latuka.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin latuka.com tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’nun dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda latuka.com’dan hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

 

 1. Üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca latuka.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını- siteleri silebilir.

 

 1. Latuka.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar latuka.com’a aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.

 

 1. Latuka.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra latuka.com tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
 2. Latuka.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, latuka.com’a üyeler tarafından girileceği gibi latuka.com editörleri tarafından da girilebilecektir.

 

 1. Latuka.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından latuka.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

 

 1. Latuka.com, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden latuka.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. latuka.com, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, latuka.com’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.

 

 1. Latuka.com, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, düzenleme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

 

 1. Latuka.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Latuka.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Latuka.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 2. Latuka.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden                izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz. 
 3. Kullanıcı, Latuka.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com tarafından talep edilmeden ve/veya Latuka.com’dan yazılı onay almaksızın ve/veya latuka.com ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Latuka.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. latuka.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen latuka.com ile iletişim kurunuz.

 

 1. Latuka.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, Latuka.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hâle getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.

 

 1. Latuka.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.

 

 1. Latuka.com, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal latuka.com ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.

 

 1. Kullanıcı, diğer Kullanıcı ve üyelerin latuka.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hâle getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve  latuka.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi hâlde, latuka.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. latuka.com, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, latuka.com’u kullanırken ya da latuka.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, latuka.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Latuka’nın gerekli görmesi halinde latuka.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda Latuka’nın ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

 1. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere latuka.com’da yer alan tüm içerikler ile latuka.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Latuka’ya aittir veya Latuka tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler latuka.com’dan izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi hâlde, latuka.com tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. Tüm mali hakları latuka.com’a ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.

 

 1. latuka.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için latuka.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, latuka.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması latuka.com’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını latuka.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı latuka.com’un yazılı onayına tabidir.

 

 1. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi hâlde, Kullanıcı latuka.com’un uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. latuka.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması hâlinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı latuka.com’un sorumluluğu bulunmamakta olup, bu sebeple latuka.com’dan hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

 

 1. latuka.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.

 

 1. latuka.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya latuka.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda latuka.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. latuka.com hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, latuka.com’un sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.

 

 1. Kullanıcı’nın latuka.com’a verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak latuka.com’a verdiği veya latuka.com’un erişimine onay verdiği bilgilerdir. latuka.com, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak latuka.com, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.

 

 1. Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber latuka.com tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde latuka.com’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, latuka.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla latuka.com tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

 

 1. latuka.com, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi hâlinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’u ziyaret ettiği süre boyunca latuka.com, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.

 

 1. latuka.com, zaman zaman latuka.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi hâlinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları latuka.com’un kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak latuka.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak latuka.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 1. Kullanıcı, latuka.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa latuka.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.

 

 1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

 1. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, latuka.com’un defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın latuka.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile latuka.com’un bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın latuka.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması hâlinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini latuka.com’a yazılı olarak bildirecektir. latuka.com’un adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması hâlinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın latuka.com’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve latuka.com’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

 

 1. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hâle gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.

 

 1. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

 

 1. Bu Sözleşme, latuka.com’a yeni özellikler eklendikçe veya latuka.com kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın latuka.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir.
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Open List
Open List
Ranked List
Ranked List
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format