Kâinatın Efendisi’nden (s.a.v) Gençlere 7 Hadis-i Şerif

1) “Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta) gençler gibi yaşayandır.”
(Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 10/270; İbn Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, 3/3)

namaz kılan çoçuk


2) “Allah (cc), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir.”
(Müsned, 4/151)

kuranı kerim


3) “Resûlüllah (asm) gençlerin yanına vardı ve şöyle dedi: “Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan alı kor; iffet ve namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü (oruç), cinsî arzuyu azaltır.”
(Müslim, Nikâh 1)

mutlu bir evlilik resmi


4) “Allah (cc) kötülüğe iltifat etmeyen genci, emsallerine karşı üstün tutar.”
(Feyzul Kadir, 2/263, no: 1799)

iffetini korumak


5) “Bir genç Peygamber (asm)’a gelerek: “Ya Resulellah! Senden beni kıyamet gününde şefaat ettiğin kimselerden biri yapmanı istiyorum!” dedi. Peygamber (asm) Efendimiz: “Kıyamet günü sana şefaat edeceğim kişilerden birisin, ancak sen de çokça secde ederek, nefsine karşı bana yardımcı ol.” buyurdu.
(Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, 20/365, 18037)
 

namaz kılan 3 tane genç


6) “Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı.”
(Ebu Ya’la, Müsned, 11/287)

huşu içinde


7) “İnsanlar içinde Yüce Allah’ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip iyiliklere yönelen gençtir.”
(Ebu Davut, Salât, 26)

kötükleri terk edip iyileklere yönelmek

Hiç yorum yok :(

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.